Info

Info

Meezingen?

De belangrijkste vereisten om in ons koor te zingen is dat je graag zingt en dat je je kan terugvinden in de teksten van de liederen. Verder zijn wij een koor met een lage drempel: er is geen muzikale voorkennis nodig.

Repetities

We repeteren tweewekelijks op zondagavond, van 20 uur tot 22 uur, in het lokaal van het Edegems Harmonie Orkest, Jacob De Roorestraat 4 in Fort Vijf te Edegem. Een wegbeschrijving vind je hier.

Omdat wij op zaterdag 25 april optreden met de groep ‘ Chamanto’ ( zie bij evenementen) oefenen wij uitzonderlijk vanaf februari wekelijks. Na het optreden hervatten we de repetities om de 2 weken.

Repetitiemomenten

1 maart8 maart
15 maart22 maart
29 maart5 april
19 april

Kosten

Er wordt jaarlijks, in september, een bijdrage van 20 € gevraagd voor de onkosten. 

Optredens

Regelmatig treden we op bij allerlei manifestaties, meestal met een sociale inslag, zoals activiteiten van 11.11.11., Wereldwinkel,…

Dirigent

Dirigent van het koor is Griet Van Doorselaer.
contact: margareta.van.doorselaer@telenet.be